Archive for אוגוסט, 2012

פלייבורד חדש

פתיחת אריזה של פלייבורד חדש מהאריזה, בסרטון תוכלו לצפות בפתיחה של פלייבורד חדש שנרכש ממשווק מורשה של פלייבורד. [youtube id="iD3JfOIdTeE" width="550[......]

Read more

איך הפלייבורד עובד?

סרטון קצר ומצויין שמדגים בדיוק איך הפלייבורד עובד [youtube id="OUIW102opak" width="550" height="300"]